-A A +A

INSTA 800 -standardi käytännössä

Helsingissä 16.5.2013

SSTL, Haapaniemenkatu 7-9 B, 10. krs. 00530 Helsinki

Ilmoittaudu

INSTA 800, Siivouksen tekninen laatu. Mittaus- ja arviointijärjestelmä –standardi on hyväksytty kansalliseksi standardiksi Suomessa. Puhtauspalvelun ostaja voi käyttää standardia määriteltäessä ostettavan siivouspalvelun sisältöä ja laatua sekä arvioitaessa toteutunutta palvelun teknistä laatua. Puhtauspalvelujen tuottaja voi hyödyntää standardia myös oman palvelutuotannon kehittämisessä.

SSTL järjestää INSTA 800 Koulutuksen Helsingissä 16.5.2013. Koulutuksen sisältö vastaa standardissa määriteltyä tietotason 3 osaamistasoa siten, että koulutuksen jälkeen osallistujalla on valmius alkaa soveltaa standardia käytännön tilanteissa.  Tietotaso 3 osaamistasoa suositellaan puhtauspalvelun ostajille, puhtauspalveluorganisaation palveluesimiehille sekä tarkastuksia suorittaville henkilöille.

Kouluttajana toimii palveluyksikön johtaja, restonomi (AMK) Tarja Ala-Ilomäki TPA Andersson Oy:stä.

 Ohjelma

Koulutuksen hinta: jäsenhinta 210 €, ei-jäsenhinta 250 €. Hintoihin lisätään alv. Hinta sisältää luennot ja ohjelmassa olevat tarjoilut.

Ilmoittaudu

 29.4. mennessä. Jos osallistuminen perutaan ilmoittautumisajan umpeuduttua, perimme 50 % osallistumismaksusta.

 

Ohjelma:

08.30             Ilmoittautuminen ja aamukahvi

.00             Koulutuspäivän avaus

                      Tuotepäällikkö Jutta Kivikallio, Siivoussektori Oy

.15             INSTA 800 –standardi, soveltaminen ja kytkeminen laadunohjaukseen

10.15             Teknisen laadun määrittely ja silmämääräinen tarkastus

11.45             Lounas

12.45             Silmämääräinen tarkastus jatkuu

13.45             Mittalaitteilla tehtävät tarkastukset

14.20             Iltapäiväkahvi

14.45             Mittalaitteilla tehtävät tarkastukset jatkuu

16.00             Päivän yhteenveto