-A A +A

Säännöt


CLEAN CARD SÄÄNNÖT

Espoo 11.8.2008

Clean Card –tavaramerkin käytön säännöt

Clean Card on Suomen Siivoustekninen Liitto ry:n (jäljempänä SSTL ry) rekisteröimä
yhteismerkki. SSTL ry edustaa laajasti puhtausalan toimijoita Suomessa ja merkillä
kannustetaan jäseniä ja heidän edustamiaan yhteisöjä toiminnan laadun kehittämiseen.
Näillä säännöillä määritellään merkin käyttöoikeus.

1. Merkkiä saavat käyttää yhdistyksen jäsenyydestä riippumatta näiden sääntöjen mukaan
hyväksytyt yritykset ja yhteisöt (jäljempänä: organisaatiot).
2. Merkin käyttöoikeuden myöntää SSTL ry kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Käyttöoikeus
tarkistetaan puolivuosittain ja se voidaan perua, mikäli sääntöjenmukaisuus ei toteudu
tai organisaatio ei ole suorittanut käyttöoikeuteen liittyviä maksuja.
3. Merkin käyttöoikeus voidaan myöntää organisaatioille, jotka SSTL ry:n valvonnassa
täyttävät toiminnan laatua,vastuullista liiketoimintaa ja ympäristönsuojelua koskevat
vaatimukset. Kulloinkin voimassa olevat yksityiskohtaiset vaatimukset on versioitu ja ne
ovat valvottuja asiakirjoja.
4. Merkin käyttöoikeus tarkistetaan vaatimustenmukaisuuden auditoinnilla ja sen tekee
SSTL:n hyväksymä riippumaton taho.Auditoinnista annetaan raportti, josta ilmenee,
suositteleeko auditoija merkin käyttöoikeutta. Suositus on annettava, mikäli poikkeamia
ei ole. Käyttöoikeus on poistettava kunnes poikkeamat on hyväksytysti korjattu.