-A A +A

Osta oikein -laskuri

Apuväline asuinkiinteistön yleisten tilojen siivouksen kilpailuttamiseen

Suomen Siivoustekninen liitto on yhdessä ATOP Oy:n kanssa kehittänyt laskurin, jota voi käyttää apuna asuinkiinteistön yleisten tilojen siivousajan arvioinnissa.

Laskuri antaa keskimääräisen työajan ja työn kustannukset valitulla tuntiveloituksella. Lisätietoa asuinkiinteistön siivouksen kilpailuttamisesta saa SSTL:n julkaisusarjassa ilmestyneestä oppaasta Tavoitteena tyytyväinen asukas – Opas siivouspalvelun hankintaan. Ajatus siivousajan laskevasta laskurista lähti liikkeelle kilpailuttamisen vaikeudesta.

Kun isännöitsijä lähettää esimerkiksi neljälle palveluliikkeelle tarjouspyynnön, hän saa hyvin erilaisia ja eri hintaisia tarjouksia. Jos ostajana ei ole siivousalan vahva ammattilainen, tarjousten vertailu on vaikeaa. Jos ei oikein tiedetä, mitä ollaan ostamassa, on vaarana, että hinta jää ainoaksi kriteeriksi. Laskurilla halutaan vaikuttaa siihen, ettei palvelua ylihinnoitella, mutta ei myöskään tehdä liian halvalla, mikä ei ole kenenkään edun mukaista. Siivouksen laiminlyönneillä on kauaskantoiset seuraukset muun muassa materiaalien kunnon huonontumisena, jolloin voidaan joutua mittaviin ja kalliisiin perusparannustöihin. Siivouksen oikea hinnoittelu koskettaa kaikkia asukkaitaja näin ollen hyvin suurta joukkoa ihmisiä.

Laskuri on tarkoitettu isännöitsijöille, urakoitsijoille ja taloyhtiöiden hallituksille. Palvelun avulla esimerkiksi isännöitsijä pystyy helposti laskemaan asuntoyhtiön ylläpitosiivouksen työmäärät ja kustannukset. Laskenta perustuu Atop-Tieto Oy:n siivoustietopankkiin, jonka työmäärät pohjautuvat työntutkimuksiin. Laskuri laskee eri taajuuksille ja laaduille työmäärän, kustannukset sekä tunnuslukuja. Laskuriin syötettävä tieto on tilojen lukumäärä.


Rekisteröidy laskurin käyttäjäksi

Tietopankki sisältää paljon muutakin tärkeää tietoa kuin pelkän laskurin, muun muassa tarjouspyyntömallin ja puhtaustasokuvaukset. Jatkossa palveluun lisätään muitakin osioita, muun muassa videokuvaa eri työmenetelmistä.

Tarjouspyyntömalli sekä siihen liittyvä tarjouslomake ovat apuna tarjouskilpailussa. Asuinkiinteistöt laativat hyvin erilaisia tarjouspyyntöjä. Toisissa annetaan tarkkoja kuvauksia kilpailutettavasta kohteesta sekä tarkkoja määrityksiä siitä, minkälaista siivousta halutaan. Toiset taas ovat muutaman rivin tarjouspyyntöjä, joista ei ilmene siivouksen tasovaatimusta. Tästä syystä palveluntuottajilta voikin tulla kovin erilaisia tarjouksia, jotka eivät välttämättä ole vertailukelpoisia.

Puhtaustasokuvaukset ovat apuna muun muassa asunto-osakeyhtiön hallitukselle, kun mietitään siivoustaajuuksia, miltä tila näyttää siivouksen jälkeen ja miltä se näyttää niinä päivinä, kun ei siivota.

Palvelun käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä. Kirjautumiseen tarvitaan matkapuhelinnumero ja henkilökohtainen salasana, jonka saa rekisteröitymällä palveluun.

www.atop.eu/ostaoikein