-A A +A

Standardit

SSTL organisoi siivoustyön menetelmä- ja aikastandardien laadintaa

Siivoustyöajan laskenta perustuu menetelmä- ja aikastandardeihin . Ne kertovat kuinka paljon aikaa tietty työmenetelmä tietyllä välineellä tehtynä tarvitsee aikaa erilaisissa likaisuus- ja kalustusasteissa. Siivoustyön mitoitusohjelmien työaikalaskenta pohjautuu menetelmä- ja aikastandardeihin. Standardien laadinta perustuu työntutkimuksiin ja niitä voivat tehdä vain henkilöt, joilla on työntutkijan koulutus ja pätevyys.

Suomen Siivoustekninen Liitto ry aloitti standardien teettämisen koordinoinnin vuonna 20. Tällä haluttiin varmistaa tutkimustoiminnan jatkuvuus , jotta siivousalalle kehiteltyjen uusien menetelmien, koneiden ja välineiden aikastandardit saataisiin mukaan siivoustyön mitoitukseen ja uudet menetelmät työntekijöiden käyttöön.

SSTL:n teettämät työntutkimukset