-A A +A

Puhdasta asiaa -apuraha

Ilmoitus PDF-muodossa

Oy, Suomen 3M ja PUHTAUS&PALVELUsektori-lehti julistavat puhtausalan ammattiin valmistavien oppilaitosten haettavaksi apurahan, jonka arvo on noin 10 000 euroa.

Puhdasta asiaa -apuraha, joka myönnetään opetuskäyttöön tulevien koneiden muodossa, on tarkoitettu tukemaan puhtausalan ammatillista koulutusta ja työtapojen kehitystä. Tavoitteena on osaltaan auttaa myös opetusvälineistön pitämistä ajan tasalla.

Ammattikäyttöön tarkoitettujen tuotteiden muodossa myönnettävän apurahan rahallinen arvo on n. 10 000 €. Lahjoituksen tarkka sisältö määritetään tarvelähtöisesti apurahan saajan kanssa.

Apurahanmyöntämisestä päättää vapaamuotoisen hakemuksen perusteella puhtausalan vaikuttajista ja sponsoreiden edustajista koottu puolueeton raati. Apurahan hakeminen edellyttää lyhyttä, vapaamuotoista, kirjallista hakemusta.

Hakemusta valmistellessa kannattaa huomioida seuraavat arvosteluperusteet:

  • Mikä on hakijan visio puhtausalan kehityksestä lähivuosina?
  • Millä aikavälillä alalla on odotettavissa kehityskulkuja, jotka vaikuttavat alan opetukseen ja oppimateriaaleihin?
  • Millaisia muutosten ennakoidaan olevan?

Hakemukset on toimitettava PUHTAUS&PALVELUsektori-lehden toimitukseen.

Toimita kirjallinen hakemus osoitteeseen:
Siivoussektori Oy
Haapaniemenkatu 7-9 B
00530 HELSINKI

Hakuajan päätyttyä  raati tutustuu kolmeen mielenkiintoisimpaan oppilaitoskohteeseen, joista valitaan apurahan saaja.

Täytä hakemus