-A A +A

Clean Card

Clean Card -sertifikaatti  on puhtauspalveluyrityksen laaduntuottokykyä osoittava todistus. SSTL Puhtausala ry myöntää sertifikaatin Clean Card -arviointikriteerit täyttävälle puhtauspalveluorganisaatiolle auditoinnin pohjalta. Sertifikaatti on voimassa kolme vuotta ja sitä valvotaan puolivuosittain. Auditoinneista vastaa Inspecta Sertifiointi Oy. Clean Card –tavaramerkille on laadittu säännöt.

Clean Cardin tarjoaa puhtauspalveluyritykselle työkalun liiketoiminnan johtamiseen sekä tilaus-, toimitus- ja hankintaketjun hallintaan.

Puhtauspalvelujen ostajalle sertifikaatti on osoitus yrityksen jatkuvasta toiminnan kehittämisestä laatunäkökohdat huomioiden. SSTL Puhtausala ry on kutsunut koolle Tilaajafoorumin, joka valvoo, että Clean Card -kriteeristö vastaa puhtauspalvelujen tilaajien tarpeita.

Clean Card -koulutuksiin osallistumalla puhtauspalveluyritykset voivat valmentautua kehittämään toimintaansa vastaamaan Clean Card –kriteeristöä. Clean Card –laatuvalmentajakoulutus soveltuu henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään oman organisaationsa laaduntuottokykyä. Clean Card –laatuosaajakoulutus keskittyy laadun tuottamiseen asiakaskohteessa ja päivittäisessä työssä.Koulutuksia voivat järjestää oppilaitokset, joille SSTL Puhtausala ry on myöntänyt kouluttajalisenssin.