-A A +A

SSTL Puhtausala ry:n rahastot

Stipendijäsenyyden haku valmistuvalle

Puhtausalan oppilaitokset voivat hakea SSTL Puhtausala ry:n  stipendijäsenyyttä opinnoissaan hyvin menestyneille ammattiin valmistuville opiskelijoille.  Stipendijäsenyys on kalenterivuoden pituinen. Hakemuksen  käsittelee ja hyväksyy SSTL Puhtausala ry:n hallitus. Hakemus tulee lähettää viimeistään kuukautta ennen opiskelijan valmistumista.

Koulutus- ja tutkimusrahasto

Koulutus- ja tutkimusrahastosta myönnetään stipendejä
- puhtausalan ammattitaitokilpailuissa menestyneille henkilöille
- jäseniensä puhtausalan jatko-opiskelua ja erilaisia opintomatkoja varten
- puhtausalan tutkimus- ja kehittämishankkeisiin.

Koulutusstipendihakemus osoitetaan SSTL Puhtausala ry:n hallitukselle.

Hae koulutusstipendiä

Koulutus- ja tutkimusrahaston säännöt (PDF)

Tiederahasto

Tiederahaston tarkoituksena on myöntää tutkimusapurahoja ja/tai käynnistää puhtauspalvelualan tieteellisiä tutkimusprojekteja yhteistyötahojen kanssa. Ensisijaisesti tuetaan lisensiaatin ja tohtorin tutkintoihin tähtäävien jatko-opiskelijoiden työskentelyä.

Vapaamuotoiset hakemukset osoitetaan SSTL Puhtausala ry:n hallitukselle.

Tiederahaston säännöt (PDF)