-A A +A

Kestävä puhtaus elinympäristössä

 

 

 

Siisteys, puhtaus ja järjestys ovat arvoja, jotka SSTL Puhtausala ry haluaa nostaa kunniaan. Kun jokainen ihminen kasvatetaan pienestä pitäen huolehtimaan siisteydestä ja lähiympäristön puhtaudesta, säästetään yhteiskunnan siivous- ja korjauskustannuksia. Lisäksi energian säästökeinojen avulla vähennetään turhaa kulutusta ja järjestyksen avulla alennetaan onnettomuusriskejä.

Kestävä kehitys elinympäristössä -projektin tavoitteena on saada lapset, nuoret ja heidän kasvattajansa ymmärtämään, että siisteys ja järjestys parantavat elämän laatua sekä korostaa lähiympäristön suojelun olevan myös ympäristön suojelua, jolla voidaan vaikuttaa siihen, millainen maapallo on tulevaisuudessa. Tavoitteena on myös lisätä tietoa puhtausalasta. Projektin kohderyhmänä ovat lapset ja nuoret päiväkodeissa ja peruskouluissa, heidän kasvattajansa sekä päiväkotien ja peruskoulujen opettajat.

SSTL Puhtausala ry seuraa projektin kulkua, tukee sen kehitystä ja järjestää valtakunnallisella tasolla projektin tapahtumia. Lisäksi se tuottaa ja myy edullisesti projektin oppimateriaalia. Se toivoo projektin tavoittavan mahdollisimman monet lapset, nuoret ja heidän kasvattajansa sekä näin edistävän siisteyskasvatuksen osuutta kasvatustyössä ja lisäävän tietoa puhtausalasta ja sen merkityksestä ympäristölle.

Kestävä puhtaus elinympäristössä on lapsille ja nuorille suunnattu siisteyskasvatusprojekti, jonka ensimmäisen pilottiprojektin  päiväkoti-ikäisille lapsille suunnatun, Sipi Sammakon siivouskoulun, Suomen Siivoustekninen liitto (nyt SSTL Puhtausala ry) käynnisti syksyllä 1998. Projekti on laajennut vuosittain aina peruskouluikäisiin. Projektin yhteistyökumppanina on ollut mm. Ympäristöministeriö.                              

Sipi Sammakko –tuotteita

On aina mukavaa saada postikortti. Korteissa Sipi Sammakko näyttää, miten ympäristöstä ja puhtaudesta huolehditaan. Kunniakirjakortti on todistus Sipi Sammakon siivouskoulun käymisestä.
Julisteessa Sipi Sammakko ystävineen huolehtii kotilammen puhtaudesta, jotta siellä on viihtyisää, terveellistä ja turvallista asua.

Katso tuotteet verkkokaupasta.