-A A +A

Sipi Sammakon siivouskoulusta iloa ja virikkeitä lapsille ja aikuisille!     

Siivoaminen voi olla lapsista hauskaa, kun sen oppii leikin avulla

Sipi Sammakon siivouskoulussa opetus tapahtuu lasten ehdoilla keskustelun, leikin ja toiminnan kautta ja kuka tahansa asiasta innostunut voi toimia siivouskoulun opettajana. Siivouskoulussa opitaan mm. pyyhkimään kengät sisään tullessa, järjestämään tavarat leikin jälkeen ja käyttämään siivousliinaa.

Sipi Sammakon kanssa opitaan myös huolehtimaan omasta elinympäristöstä ja opetellaan mm. jätteiden lajittelua sekä energian säästöä. Siivouskoulua voi soveltaa erilaisiin koulu- ja päiväkotiympäristöihin sopivaksi ekologiset näkökohdat huomioon ottaen. Siivouskoulu voi kestää muutaman päivän tai kulkea mukana pidempäänkin.

Sipi Sammakon siivouskoulu on  osana Suomen Siivousteknisen liiton siisteyskasvatusprojektia, jonka tavoitteena on saada lapset, nuoret ja heidän kasvattajansa ottamaan vastuuta siisteyden ja järjestyksen ylläpidosta sekä arvostamaan ympäristön puhtautta. Siisteys, puhtaus ja järjestys parantavat elämän laatua. Kun jokainen ihminen kasvatetaan pienestä pitäen huolehtimaan siisteydestä ja lähiympäristön puhtaudesta, säästetään yhteiskunnan siivous- ja korjauskustannuksia. Lisäksi energian säästökeinojen avulla vähennetään turhaa kulutusta ja järjestyksen avulla alennetaan onnettomuusriskejä.

Sipi Sammakon siivouskoulu on jo tuttu tuhansille lapsille päiväkodeissa ja peruskouluissa ympäri Suomea. Ensimmäinen pilottiprojekti, päiväkoti-ikäisille lapsille suunnattu Sipi-Sammakon siivouskoulu käynnistyi syksyllä 1998 ja on sen jälkeen laajentunut aina peruskouluikäisiin saakka. Projektin yhteistyökumppanina on ollut mm. Ympäristöministeriö.
Suomen Siivousteknisestä liitosta saa lisätietoa Sipi-Sammakon siivouskoulusta  ja edullisesti valmista siivouskouluoppimateriaalia.

Liitto järjestää puhtausalan tapahtumia valtakunnallisella tasolla joissa Sipi Sammakon siivouskoulua esitellään Sipiradan muodossa. Sipiradalla lapset pääsevät testaamaan puhtaustietouttaan pienten tehtävien merkeissä. Radalla mm. kerätään lelut oikeisiin paikkoihin, pyyhitään kengät, pestään kädet, lajitellaan roskia ym. kivaa.

>> Siivousteknisten yhdistysten Sipi-vastaavat

>> Työkirja
>> Ohjaajan ohjeet
>> Opas vanhemmille
>> Sipi-rata
>> Kunniakirjat
>> Sipi-laulu