-A A +A

SSTL julkaisusarjat

Tutustu julkaisuihimme ja tilaa verkkokaupasta.

 

Julkaisemme puhtausalan ammattilaisille, opiskelijoille ja muille alalle aikoville tai alasta kiinnostuneille käsikirjoja, oppaita, videoita ja sanakirjoja. Käsikirjoittajat ovat siivousalan huippuosaajia ja julkaisujen sisältö vastaa alan viimeistä kehitystä.

1. Perustietoa

Siivousmenetelmät muuttuvat siivouksen tavoitteiden, välineiden ja resurssien muuttuessa. Perustietoa -sarjan oppaat sisältävät alan keskeiset asiat ammattitaidon hankkimiseksi . Työntekijääkään ei ole unohdettu.

 • Perussiivousopas
 • Puhtausalan matematiikkaa
 • Siivousalan ympäristöopas
 • Siivoustyön käsikirja
 • Siivoustyön Menetelmäkortit
 • Terveenä työssä ja työstä puhtauspalvelualalla
 • Puhtausalan työturvallisuus

2. Julkaisut eri siivouskohteiden puhtauspalveluista

Oppaisiin on koottu laitoshuoltajan toimenkuvaan kuuluvia tehtäväalueita. Useat oppaat sisältävät myös työohjekortteja.

 • Hygienia hoivalaitoksissa -opaskansio
 • Koulusiivous-opas
 • Laitoshuoltajana päiväkodissa
 • Puhdas koti - siisti juttu
 • Puhtaus on puoli ruokaa
 • Rakennussiivous-opas
 • Tavoitteena tyytyväinen asukas

3. Esimiestyön tueksi

Esimieheltä vaaditaan monenlaisia taitoja työskennellessään asiakkaiden ja työntekijöiden keskellä. Esimiestyön tueksi –sarjaan on koottu käsikirjoja, joista erilaisissa esimiestehtävissä toimivat löytävät vinkkejä ja teorioita arkipäivän tilanteisiin.

 • Palveluesimiehen käsikirja
 • Palveluohjaajan käsikirja
 • Puhtauspalveluyrittäjän opas
 • Siivouspalveluyrittäjän käsikirja

4. Tutkittua tietoa

Tutkittua tietoa -sarjan julkaisuissa on hyödynnetty alan tutkimuksia.

 • Jokainen siivota osaa?
 • Pesu- ja puhdistusaineet

5. Sanakirjat, vieraskieliset julkaisut

Jokaisella alalla on oma terminologiansa, jonka käytössä ja kääntämisessä vieraalle kielelle auttaa Sanakirjat-sarjan julkaisut.

 • Handbok i Städning
 • Siivoustyön käsikirja venäjäksi
 • Siivoustyön Menetelmäkortit venäjäksi
 • Städteknisk ordlista (suomi-ruotsi-englanti-tanska-norja)

6. Videot

Julkaisemme myös videoita ja verkkomateriaalia.

 • Mikrobit ja laitossiivous
 • Kosteiden tilojen siivous
 • Toimistosiivous
 • Vuodeosaston siivous
 • Kunnon keinoilla kevyempää siivoamista
 • Perussiivous
 • Koulusiivous
 • Homepölysiivous
 • Verkkoluento (cd), Ergonomia