-A A +A

Sipi Sammakon siivouskoulu - Vinkkejä kodin siivoukseen

Lataa tästä pdf-muodossa vanhemmille tarkoitettu siivouskouluopas:

opas_vanhemmille2008.pdf


Miten vanhemmat voivat tukea lastensa siisteyskasvatusta?

Lapset saavat käyttäytymismallin omasta kodistaan, he tarkkailevat kuinka perheessä toimitaan ja toimivat mallin mukaan.
Yleensä lapset ovat aidosti kiinnostuneita, mitä ympärillä tapahtuu ja haluavat osallistua toimintaan.
Annetaan lapsille mahdollisuus olla rakentamassa meille kaikille puhtaampaa ympäristöä.

 

Lapsen kannustaminen siivoukseen ja järjestyksenpitoon

Siivous ja tavaroiden järjestäminen pitäisi tapahtua hyvässä hengessä. Siivousta ei pidä käyttää rangaistuskeinona.
"Siivoa huoneesi" on tuttu käsky, mutta olisi parempi, jos siivoustehtävät tarjottaisiin lapselle hänen ikäänsä nähden sopivissa paloissa.
Tällöin tehtävä ei vaikuta liian isolta ja työskentely tuntuu mukavammalta. Kun lapset ja aikuiset suhtautuvat siivoukseen myönteisesti, jää koko hommasta iloinen mieli. Todennäköisesti lopputulos miellyttää kaikkia.

 

Siivous on mukavaa, jos itse niin haluat

Siivoustyötä helpottaa, jos jokaisella tavaralla on oma paikka, joka on tiedossa kaikkien perheenjäsenten kesken.
Lapset voivat olla mukana suunnittelemassa säilytyspaikkaa tavaroille, varsinkin jos ne ovat lasten käyttämiä esineitä.
Kannusta lastasi laittamaan tavarat paikoilleen heti leikin jälkeen ja muista myös kiittää hyvin tehdystä työstä.

 

Säästä ympäristöä

Lapset omaksuvat nopeasti uudet tavat, kun jaksat perustella miksi niin pitää toimia. Ympäristöstä huolehtiminen on lapsille luonnostaan tärkeää ja he haluavat olla mukana ympäristön hyvinvoinnista huolehtimisessa.