-A A +A

SFS 5994 INSTA 800

SFS 5994 INSTA 800, standardi siivouksen teknisen laadun määrittämiseen ja arviointiin, hyväksyttiin suomalaiseksi standardiksi vuonna 2012. Standardiin liittyy henkilösertifiointi, joka päätettiin käynnistää tietotasojen 3 ja 4 osalta Suomessa vuonna 2013 järjestetyssä keskustelutilaisuudessa.

Standardin käyttö on vapaaehtoista. Keskustelutilaisuudessa oltiin kuitenkin yksimielisiä siitä, että henkilösertifiointia tarvitaan varmistamaan standardin oikea soveltaminen.  Henkilösertifiointia valmistelemaan valittiin työryhmä, jonka laatima ehdotus oli lausunnolla vuodenvaihteessa 2013-2014. Saatujen lausuntojen pohjalta henkilösertifiointiluonnokseen tehtiin tarvittavat muutokset.

Henkilösertifiointia valmistelevaan työryhmään kuuluivat:

Mari Ahlgren, Atop-Tieto Oy
Johanna Huurinainen, Nordea Pankki Suomi Oyj
Raija Ikonen, TPA Andersson Oy
Tuula Koskinen, Puolustushallinnon rakennuslaitos
Kirsti Liljeroos, Senaatti-kiinteistöt
Veli-Matti Simola, ISS Palvelut Oy
Tarja Valkosalo, SSTL Puhtausala ry (ent. Suomen Siivoustekninen Liitto ry)

 

Keneltä henkilösertifiointia edellytetään?

Henkilösertifiointia voidaan edellyttää siivouspalvelun ostaja- ja tuottajaorganisaatioiden eri edustajilta silloin, kun siivouspalvelun lopputuloksen määrittely ja laadunarviointi perustuu INSTA 800-standardiin.

Henkilösertifiointi koskee standardissa esitettyjä tietotasoja 3 ja 4. Standardissa on kuvattu tietotasojen osaamisvaatimukset, mutta työryhmä täsmensi osaamisvaatimuksia laatimalla niistä tarkennetun sisällön. Työryhmä laati myös tietotasojen 1 ja 2 osaamisvaatimukset, vaikka ne eivät kuulu henkilösertifioinnin piiriin.

Pätevyys INSTA 800 -standardin käyttöön osoitetaan suorittamalla tutkinto. Tutkinnon kaikille pakollisina osina ovat teoriatentti ja käytännön näyttö. Työkokemuksesta riippuen lisäksi voidaan edellyttää INSTA-koulutusta ja siivousalan peruskoulutusta.

 

Toimijat

INSTA 800 -koulutuksia voivat järjestää henkilöt, joilla on tietotason 4 henkilösertifikaatti. Teoriatentin järjestää SSTL Puhtausala ry ja käytännön näytön INSTA 800 -kouluttaja. Henkilösertifikaatin myöntää hakemuksesta Inspecta Sertfiointi Oy.

Lisäksi on nimetty sertifioinnin tukiryhmä, joka tarvittaessa ratkaisee INSTA 800 -standardin käyttöön liittyvät siivouksen laadun arviointiin tai määrittämiseen kohdistuvat valitukset.

Työryhmä on parhaillaan laatimassa tutkinnon teoriatentin kysymyksiä ja ohjeita käytännön näyttöihin. Työ saataneen päätökseen kevään 2014 aikana, jonka jälkeen henkilösertifiointi voi käynnistyä.

 

Lue lisää

INSTA 800 -henkilösertifiointi

Osaamisvaatimukset, liite 1

Tukiryhmä