-A A +A

Reissin motivaatioprofiiliAmerikkalainen psykologian professori Steven Reiss tutki 1995-1998 yli 2 500 ihmistä Euroopassa ja Japanissa. Keskeisin tutkimuskysymys kuului: Miksi jotkut ihmiset selviytyvät paremmin kuin toiset. Näin Reiss löysi 16 erilaista ulottuvuutta, joiden vahvuus vaihtelee ihmisten välillä.


Nämä ovat:
hyväksytyksi tuleminen, uteliaisuus, syöminen, perhe, kunnia, idealismi, itsenäisyys, järjestys, fyysinen toiminta, valta, kauneus, säästäminen, sosiaalisuus, status, levollisuus ja kosto.


-2014 vuoteen mennessä 80 000 ihmistä tehnyt Reissin motivaatioprofiilitestin ympäri maailmaa
-ei kategorisoi hyviin tai huonoihin profiileihin, avaa motivaation rakenteita
-jokainen profiili on uniikki, yhtä omanlainen kuin sormenjälki

-avaa sen, mitkä testintekijät arvot ja asenteet ovat, mikä motivoi häntä eteenpäin ja mikä tekee hänet onnelliseksi
 
 

 

Mikä ihmisiä masentaa ja stressaa työssä? Mistä stressiä elimistöön syntyy?

-Ihminen stressaantuu, ellei saa tyydytettyä perustarpeitaan. Jokaista meitä ohjaavat erilaiset motivaatiotekijät, jotka luovat elämälle merkityksen. Se, miten olla ihminen eikä robotti tämän ajan työelämässä, on ajankohtainen kysymys, painottaa Reiss motivaatioprofiilikouluttaja Irmeli Viljanen. 

 

 

Motivaatioprofiilissa jokaiselle piirtyy oma yksilöllinen profiili. Se kuvaa ihmisen motivaatioita,

sisäsyntyistä motiivirakennetta ja selittää yksilöllistä erilaisuutta. Jokaisella on ainutlaatuinen yksilöllinen biokemia. Maksan myrkynpoistojärjestelmä toimii eri tavoin ja stressin oireet ovat hyvin moninaiset ja yksilölliset kuten esimerkiksi unettomuus, ärtymys, huono keskittymiskyky, päänsärky, mahavaivat, suolisto-oireet, korkea kolesteroli, verenpaine, Viljanen tarkentaa.   

 

 

RMP-profiili on persoonallisuuden arviointimenetelmä, jota käyttävät diagnostisena työkaluna psykologit, psykiatrit sekä työnohjaajat ja valmentajat. Testin tuloksia voi hyödyntää muun muassa suorituskyvyn parantamisessa, sitouttamisessa, motivoinnissa, johtamisessa, elämänhallinnan ja itsetuntemuksen parantamisessa, liike-elämässä johto-ja esimiesvalmennuksessa, tiimien kehittämisessä, rekrytoinneissa, huippu-urheilussa sekä stressinhallinnassa.  Profiilien avaaminen tekee näkyväksi sen, miten eri tavoin kukin motivoituu.

 

Viljanen painottaa omien voimavarojen löytämistä stressin hallitsemiseksi kaikilla elämän eri osa-alueilla. Oma motivaatioprofiili avaa omassa elämässään asioita, joita ei ehkä ole tullut ajatelleeksi ja huomioineeksi toiminnassa.  Profiili auttaa ymmärtämään sitä, miksi käyttäytyy kuten käyttäytyy. Se vastaa kysymykseen ”kuka olen”, mikä tekee minut onnelliseksi, ja mikä minulle on tärkeintä. Profiilin kautta voi tarkastella omaa käyttäytymistään eri tilanteissa ja sitä, löytyykö jollekin motiiville ns. sokea piste, joka selittää hankalia tilanteita, joissa käyttäytyy samaa kaavaa toistaen.


Omia motiiveja vastaan toimiminen työelämässä kuluttaa energiaa, ja voi johtaa jopa burn outiin.