-A A +A

Tietoa alasta

Tilastotietoa puhtausalalta

Tilastokeskuksen vuoden 20 palkkatilastojen mukaan siivoojan säännöllisen työn keskipalkka kuntatyönantajan palveluksessa on nimikkeestä riippuen 1744 - 1988 euroa kuukaudessa. Kuntasektorilla palkat ovat nousseet kahden vuoden aikana muutamia kymmeniä euroja. Valtion palveluksessa palkka oli 1894 - 2030 euroa kuukaudessa. Yli kahden tuhannen kuukausipalkkaa sai ammattinimikkeellä erikoissiivooja. Valtion palkkaluvut ovat vuodelta 2008.
Kuntatyönantajalla siivoustyönjohtajan keskiansio oli 2278 euroa kuukaudessa. Miehiä oli vuonna 2010 siivoustyönjohtajina 74 kappaletta ja heidän keskiansionsa olivat 2355 e/kk. Naisten keskiansio oli 2270 e/kk ja heitä oli palveluksessa 776. Siivous- ja kauneusalan johtajien kuukausiansiot olivat noin 3500 euroa.
Yksityisellä sektorilla vuonna 20 miesten kokonaiskeskiansio oli 11,17 euroa ja naisten 9,59 euroa. Sairaala-, hoito-, ja keittiöapulaisen sekä siivoojan ammattinimikkeillä ansiot olivat miehillä 12,37 ja naisilla 9,72 euroa tunnilta. Kuukausiansiot yksityissektorin siivoojilla olivat 1782 – 1873 euroa. Siivoustyönjohtajilla kuukausiansio oli keskimäärin 2708 ja siivousalan johtajilla 41.
Lähde: Tilastokeskus

Tää on siistii!

Tutustu nyt kiinteistöpalvelualan monipuolisiin työtehtäviin ja etenemismahdollisuuksiin klikkaamalla alla olevia linkkejä!
www.spektaakkeli.info/siistii

Ajankohtaista:

Vileda Professional 20 vuotta

Arkea panostaa